Na de winterslaap van de koningin begint de bouw van het wespen nest